Hírek

PTE TTK NetworkShop v4.0

2019. Április 24.

2019. április 25-én (csütörtökön) 13:00 és 17:55 között intézetünk hallgatói tartanak előadásokat a számítógép-hálózatok, internet és biztonságtechnika érdekes és aktuális témaköreit érintve. Az előadások időbeosztása, valamint további részletek a mellékelt programban találhatók. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szakdolgozati szabályozás változás

2019. február 27.

A 2019. február 1. után beadott szakdolgozatok formai és tartalmi követelményeit, valamint a szakdolgozatokhoz kapcsolódó eljárási rendet kari szinten egységesen az 1/2019 (II.01.) DU számú dékáni utasítás szabályozza. A szabályozás, valamint a dolgozathoz szükséges DOC formátumú mellékletek a http://www.ttk.pte.hu/munkatarsak/adminisztracio/dekani-utasitasok címen érhetők el.

Szidarovszky Ferenc előadása

2019. január 16.

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktora, Szidarovszky Ferenc Dinamikus gazdasági modellek késleltetéssel című előadását 2019. február 13-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartja intézetünk F211-es termében. További részletek az előadás meghívójában találhatók. Az előadásra és az azt követő kötetlen beszélgetésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Infokommunikáiós technológiák a matematikatanításban

2018. október 18.

Elkészült az „Infokommunikációs technológiák a matematikatanításban” szakmai anyag az EFOP-3.4.4-16-2017 – A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen pályázat keretében. Letölthető az alábbi webcímről:

http://mii.ttk.pte.hu/files/informatika/ikt_matematikatanitas_2018.pdf

Térinformatika specializáció a programtervező informatikus szakon

2015. február 27.

A TTK programtervező informatikus szak hallgatói idén – a korábbiak mellett – egy új specializációt, a Térinformatika Specializációt is választhatják képzésük során.

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik a meglevő programozási ismereteik mellett képesek térinformatikai rendszerek fejlesztésében is részt venni, illetve ilyen rendszereket – deskop és web alapú rendszereket egyaránt – telepíteni, üzemeltetni, konfigurálni, velük adatokat elemezni, előállítani és szolgáltatni. Képesek továbbá digitális képek feldolgozására, elemzésére, azokból információ kinyerésére, valamint ismerik a terepi felmérés korszerű alapvető eszközeit, azokat alapszinten használni tudják, velük értékelhető méréseket képesek végezni, a mérési adatokat pedig térinformatikai rendszerbe képesek integrálni.

Összességében tehát arra törekszünk, hogy a specializációt elvégző hallgatók megismerjék a terepi adatgyűjtés és műszeres felmérés és az adatok helyes térképi ábrázolásának alapjait, képesek legyenek alapszintű térinformatikai elemzések elvégzésére a piacvezető kereskedelmi alkalmazásokkal és a legelterjedtebb nyílt forrású szoftverekkel is. Kitérünk a digitális képfeldolgozás alapjaira, nem csupán a szokásos image processing eszközöket ismertetve, hanem az objektum alapú képfeldologzó és -osztályozó alkalmazásokat is megismerve. Mélyebben érintjük a korszerű, web alapú térinformatikai rendszereket, azok üzemeltetését, konfigurálását, velük adatok publikálását is, valamint a mobil térinformatikai alkalmazásokat is.

Képzésünk sajátossága a gyakorlatorientáltság: a tanulmányok során a hallgatók minden eljárást kipróbálnak, tesztelnek, nem csupán elméletben találkoznak velük (egy kivételével az összes óra gyakorlat), a terepi felmérést pedig terepgyakorlatok formájában, a műszereket a terepen használva ismerik meg.

A szak hallatói ezt a specializációt már a következő félévtől felvehetik. A képzést a TTK Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék oktatói tartják.