Hírek

Horváth Zoltán innovációs díja

2017. május 26.

A Pécsi Tudományegyetem egyik fő célkitűzése a „vállalkozó egyetemi” szemlélet és működés kialakítása, ennek keretében pedig az Egyetem azon kutatóinak, PhD hallgatóinak és hallgatóinak támogatása, akik olyan innovatív megoldásokon, kutatási projekteken dolgoznak, amelyek rendelkeznek akkora üzleti értékpotenciállal, amellyel a PTE eredményesen tud megjelenni a hazai vagy akár a világpiacon. Az Egyetem célja továbbá olyan üzletileg hasznosítható kutatási projektek beazonosítása, amelyekkel a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulhat közvetlen környezete, Pécs és a Dél-Dunántúl régió gazdasági, társadalmi fejlődéséhez. A fenti célok elérése érdekében 2017 évben Innovációs Díj pályázat meghirdetésére került sor, melynek keretében a legígéretesebb kutatómunkáért járó Innovációs Díj I. helyezését intézetünk munkatársa, Horváth Zoltán nyerte el "Okos egyetem fejlesztése" című projektjével. Kollégánknak ezúton is gratulálunk!

Záróvizsga és szakdolgozatvédés (PTI, GI)

2017. május 24.

A Programtervező informatikus BSc, valamint a Gazdaságinformatikus BSc, MSc záróvizsgák időpontjai és vizsgabizottságai a mellékelt PDF fájlban érhetők el.

Matematikai kaleidoszkóp

2017. május 18.

A Bolyai János Matematikai Társulat Baranya megyei tagozata, valamint a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Matematikai és Informatikai Intézete 2017. június 1-én, csütörtökön 14.00 órától 19.00 óráig szakmai napot szervez a PTE TTK Ifjúság út 6 szám alatti F épület 201-es termében. A szakmai napra szeretettel várjuk a középiskolai és általános iskolai matematikatanárokat, egyetemi oktatókat és hallgatókat, középiskolai diákokat továbbá minden érdeklődőt. További részletek a szakmai nap meghívójában találhatók.

Révész Szilárd: Pozitív, pozitív definit függvények különböző intervallumokon vett integráljának összehasonlításáról (Konyagin és Shteinikov egy kérdése)

2017. március 22.

A PTE professzora és a Rényi Intézet munkatársa, Révész Szilárd tart előadást intézetünkben Pozitív, pozitív definit függvények különböző intervallumokon vett integráljának összehasonlításáról (Konyagin és Shteinikov egy kérdése) címmel. Az előadás időpontja és helyszíne: 2017. március 29. (szerda) 16.30 óra, F211-es terem. További részletek az előadás meghívójában találhatók.

Schipp Ferenc Doctor Honoris Causa címe

2017. március 20.

A Pécsi Tudományegyetem a 2017. március 16-án megtartott díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén Schipp Ferenc részére Doctor Honoris Causa címet adományozott. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!


Térinformatika specializáció a programtervező informatikus szakon

2015. február 27.

A TTK programtervező informatikus szak hallgatói idén – a korábbiak mellett – egy új specializációt, a Térinformatika Specializációt is választhatják képzésük során.

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik a meglevő programozási ismereteik mellett képesek térinformatikai rendszerek fejlesztésében is részt venni, illetve ilyen rendszereket – deskop és web alapú rendszereket egyaránt – telepíteni, üzemeltetni, konfigurálni, velük adatokat elemezni, előállítani és szolgáltatni. Képesek továbbá digitális képek feldolgozására, elemzésére, azokból információ kinyerésére, valamint ismerik a terepi felmérés korszerű alapvető eszközeit, azokat alapszinten használni tudják, velük értékelhető méréseket képesek végezni, a mérési adatokat pedig térinformatikai rendszerbe képesek integrálni.

Összességében tehát arra törekszünk, hogy a specializációt elvégző hallgatók megismerjék a terepi adatgyűjtés és műszeres felmérés és az adatok helyes térképi ábrázolásának alapjait, képesek legyenek alapszintű térinformatikai elemzések elvégzésére a piacvezető kereskedelmi alkalmazásokkal és a legelterjedtebb nyílt forrású szoftverekkel is. Kitérünk a digitális képfeldolgozás alapjaira, nem csupán a szokásos image processing eszközöket ismertetve, hanem az objektum alapú képfeldologzó és -osztályozó alkalmazásokat is megismerve. Mélyebben érintjük a korszerű, web alapú térinformatikai rendszereket, azok üzemeltetését, konfigurálását, velük adatok publikálását is, valamint a mobil térinformatikai alkalmazásokat is.

Képzésünk sajátossága a gyakorlatorientáltság: a tanulmányok során a hallgatók minden eljárást kipróbálnak, tesztelnek, nem csupán elméletben találkoznak velük (egy kivételével az összes óra gyakorlat), a terepi felmérést pedig terepgyakorlatok formájában, a műszereket a terepen használva ismerik meg.

A szak hallatói ezt a specializációt már a következő félévtől felvehetik. A képzést a TTK Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék oktatói tartják.

Szidarovszky Ferenc Doctor Honoris Causa címe

2014. március 11.

A Pécsi Tudományegyetem a 2014. március 13-án megtartott díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén Szidarovszky Ferenc részére Doctor Honoris Causa címet adományozott. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!