Hírek

Révész Szilárd: Pozitív, pozitív definit függvények különböző intervallumokon vett integráljának összehasonlításáról (Konyagin és Shteinikov egy kérdése)

2017. március 22.

A PTE professzora és a Rényi Intézet munkatársa, Révész Szilárd tart előadást intézetünkben Pozitív, pozitív definit függvények különböző intervallumokon vett integráljának összehasonlításáról (Konyagin és Shteinikov egy kérdése) címmel. Az előadás időpontja és helyszíne: 2017. március 29. (szerda) 16.30 óra, F211-es terem. További részletek az előadás meghívójában találhatók.

Schipp Ferenc Doctor Honoris Causa címe

2017. március 20.

A Pécsi Tudományegyetem a 2017. március 16-án megtartott díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén Schipp Ferenc részére Doctor Honoris Causa címet adományozott. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!


Meghívó Dr. Schipp Ferenc előadására

2017. február 20.

A PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézete tisztelettel meghívja Önt Prof. Dr. Schipp Ferenc egyetemi tanár előadására, melyet Díszdoktorrá avatása alkalmából az Ünnepi Szenátusi Ülés után tart. Az előadás címe: Transzformációs módszerek a jel- és képfeldolgozásban Időpont: 2017. március 16. 16 óra. Helyszín: PTE TTK Kari Tanácsterem, Pécs, Ifjúság útja 6.

Térinformatika specializáció a programtervező informatikus szakon

2015. február 27.

A TTK programtervező informatikus szak hallgatói idén – a korábbiak mellett – egy új specializációt, a Térinformatika Specializációt is választhatják képzésük során.

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik a meglevő programozási ismereteik mellett képesek térinformatikai rendszerek fejlesztésében is részt venni, illetve ilyen rendszereket – deskop és web alapú rendszereket egyaránt – telepíteni, üzemeltetni, konfigurálni, velük adatokat elemezni, előállítani és szolgáltatni. Képesek továbbá digitális képek feldolgozására, elemzésére, azokból információ kinyerésére, valamint ismerik a terepi felmérés korszerű alapvető eszközeit, azokat alapszinten használni tudják, velük értékelhető méréseket képesek végezni, a mérési adatokat pedig térinformatikai rendszerbe képesek integrálni.

Összességében tehát arra törekszünk, hogy a specializációt elvégző hallgatók megismerjék a terepi adatgyűjtés és műszeres felmérés és az adatok helyes térképi ábrázolásának alapjait, képesek legyenek alapszintű térinformatikai elemzések elvégzésére a piacvezető kereskedelmi alkalmazásokkal és a legelterjedtebb nyílt forrású szoftverekkel is. Kitérünk a digitális képfeldolgozás alapjaira, nem csupán a szokásos image processing eszközöket ismertetve, hanem az objektum alapú képfeldologzó és -osztályozó alkalmazásokat is megismerve. Mélyebben érintjük a korszerű, web alapú térinformatikai rendszereket, azok üzemeltetését, konfigurálását, velük adatok publikálását is, valamint a mobil térinformatikai alkalmazásokat is.

Képzésünk sajátossága a gyakorlatorientáltság: a tanulmányok során a hallgatók minden eljárást kipróbálnak, tesztelnek, nem csupán elméletben találkoznak velük (egy kivételével az összes óra gyakorlat), a terepi felmérést pedig terepgyakorlatok formájában, a műszereket a terepen használva ismerik meg.

A szak hallatói ezt a specializációt már a következő félévtől felvehetik. A képzést a TTK Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék oktatói tartják.

Szidarovszky Ferenc Doctor Honoris Causa címe

2014. március 11.

A Pécsi Tudományegyetem a 2014. március 13-án megtartott díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén Szidarovszky Ferenc részére Doctor Honoris Causa címet adományozott. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!