Bemutatkozás

Információtechnológia és Biorobotika Tanszék

Célunk

 • A tudomány és technológia gyorsuló követelményeihez igazodó, a kutatás eredményeire támaszkodó, számítástechnika-tanár, programozó matematikus, alkalmazott matematikus és programtervező informatikus hallgatók felkészítése.
 • "Akkreditációra képes" informatika/technológia tárgykörű szakok hitelesítési eljárásra bocsátása.
 • Az informatika ismeretanyagának oktatása közismereti tantárgyként és/vagy szaktárgyként természettudományi szakos hallgatók részére.
 • A biorobotika oktatása a legkorszerűbb technológiák alapján. Az emberi mozgások modellzése, mérése és analizise és a mozgás-szabályozás kutatása.
 • Rendszerszemléletű, a folyamatokat szintézisben látó szakemberek képzése.

Feladatunk

 • Az informatika -közismereti és szak- tantárgyak professzionális jellegének, társadalmi relevanciájának növelése (a képzések tartalmi korszerűsítése);
 • Kutatások, infrastruktúra fejlesztések, tanulmányok, közlemények, jegyzetek, digitális tananyagok, oktatási segédletek írásának erősítése;
 • Az infokommunikációs technológiai eszközök (digitális oktatási anyagok, eLearning) alkalmazása az oktatásban;
 • Az oktatók és hallgatók közti kétirányú kapcsolattartás széleskörű megvalósítása, az e-kommunikáció megvalósítása;
 • Gyakorlatias jellegű, piackonform kurzusok indítása;
 • Tudományos minősítéssel rendelkező oktatók számának növelése;
 • Képzéskövetés (a képzett diplomások piaci figyelése, segítése, továbbképzések szervezése).

Az Információtechnológia és Biorobotika Tanszék kutatómunkájáról

Célunk századunk tudásintenzív gazdaságának fejlesztése, infokommunikációs kutatási és oktatási programok megvalósításával. A kutatómunka fő iránya a természettudományi és informatikai képzéshez kapcsolódó biorobotika. A biorobotika feladata egyrészt a biológiai rendszerek természetes szabályozásáról (idegi mozgásszabályozás) levő ismeretek alkalmazása mesterséges szerkezetek, pl. robotok irányitásában. Másrészt robotok alkalmazása a biológiai rendszerek, pl. emberi végtagok mozgásának rehabilitációjában ha a mozgás szabályozása idegrendszeri sérülés miatt (pl stroke vagy gerincvelő-serülés) megváltozott vagy megszünt. A tanszék e feladatát a PTE Idegtudományi Centrumának keretében is végzi. A mozgás szabályozásának megértése és oktatása érdekében kisérleti, informatikai és matematikai módszereket használunk. Mérési eredmények mozgásanalizáló rendszerek solgáltatta adatokból származhatnak. Ezeknek feldolgozására egyrészt statisztikai módszereket alkalmazunk. A másik fontos megközelítés matematikai modellek készítése egy adott mozgási feladat megoldására (pl egy tárgy elérése az emberi karral) vagy protézisek vezérlésére. A test-gép és agy-gép kapcsolattal foglalkozó oktatási és kutatási munkánk egyik célja mozgáskorlátozott emberek esetén, a test megmaradt mozgási funkcióit érzékelve az érzékelt információt matematikai és informatikai módszerekkel átalakítva a test nem mozgó részeinek vagy külső targyaknak mozgatása, a mozgás irányítása.