Matematikatanár MA

Matematikatanár mesterképzési szak

 1. Szak neve: Matematikatanár mesterképzési szak
 2. Képzési forma: Mesterképzés, nappali és levelező tagozaton
 3. Képzési idő: 5 félév (alapdiplomától függően változhat, min. 2 félév)
 4. A diploma megnevezése: Okleveles matematikatanár
 5. A képzés célja: A képzés célja olyan középiskolai matematikatanárok képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkeznek. A tanulmányaikat befejezett matematikatanárok alkalmasak a tudományterületükön felmerülő feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására. Képesek a matematika megfelelő szintű oktatására, a középiskolai oktatásban felmerülő problémák megoldására, más szakterületek oktatóival történő együttműködés keretében is. Kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek PhD-tanulmányok folytatására.
 6. Az ideális jelentkező: A szakot ajánljuk mindazoknak, akik a matematika általános- vagy középiskolai oktatását szeretnék hivatásul választani. Rendelkezniük kell matematika BSc diplomával, ahol a képzésen belül a tanári szakirányt választották. A matematikatanár szakképzettség második szakképzettségként való megszerzését az választhatja, aki egy alapszakon belül (pl. Fizika BSc, Kémia BSc,.) a matematika tanári felkészítő szakirányt teljesítette, és felvételt nyer az elvégzett alapszaknak megfelelő tanári mesterszakra. A tanári felkészítő szakirány utólag is teljesíthető, ha valaki más szakirányban végzett.
 7. Tantárgyak:
  • Algebra és számelmélet
  • Matematikai analízis
  • Geometria
  • Valós és komplex függvénytan
  • Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
  • Kombinatorika
  • Elemi matematika
  • Szakmódszertan
 8. Szakirányok, specializációk: Az első és második szakképzettség választása már az alapszak és a hozzá tartozó tanári felkészítő szakirány választásával megtörtént (például matematika alapképzési (BSc) diploma, fizika tanári felkészítő szakiránnyal). Más szakirányt tartalmazó diplomával rendelkezők utólag a tanári felkészítő modulokat (BSc), illetve a második szakképzettséget jelentő modulokat (mesterképzés) megszerezhetik.
 9. Továbbtanulási lehetőségek: A végzett hallgatók tudományos fokozatot szerezhetnek a matematikai vagy interdiszciplináris doktori iskolákban.
 10. A szakmai szépségei: Bertrand Russelt idézve: "A matematika nemcsak igazság, hanem fennkölt szépség is." Pólya György pedig azt vallotta, hogy: "(...) egy matematikai feladattal éppoly jól el lehet szórakozni, mint egy keresztrejtvénnyel, (...) az erőteljes szellemi munka ugyanolyan jó dolog, mint egy erős teniszjátszma. Ha valaki egyszer megízleli a matematika örömét, nem fogja egykönnyen elfelejteni." Hogy az új generációk is részesüljenek ebből az örömből, hogy megtanulják milyen területeken és mire alkalmazható a matematika, az elsősorban a matematikatanárok feladata, akik magas színvonlú szakmai tudással és emberi példamutatással a felnövekvő nemzedékek pályaválasztására is hatással lehetnek.
 11. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A tanári diplomával rendelkezők elsősorban az alap- és középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el, tanári munkakörben. Tudományos fokozatot is szerezhetnek, ha felvételt nyernek az érdeklődésüknek megfelelő doktori iskolába. A Dunántúlon a PTE az egyetlen felsőoktatási intézmény, amely matematikusokat és matematikatanárokat egyaránt képez. Ez a tény növeli végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit.

  Az osztatlan tanárképzés 2013-ban kezdődött, a matematika tanári MA 2016-ban indul utoljára (a jelenlegi szabályozás szerint).
 12. A képzéssel kapcsolatos további információk:

  Szakmai tájékoztatás

  Dr. H. Temesvári Ágota
  egyetemi tanár
  E-mail: temesvari [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  Tel/Fax.: (72)-503-615

  Általános tájékoztatás

  PTE TTK Tanulmányi Osztály
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  E-mail: felveteli [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu
  Tel.: (72)-503-600/24841, Fax.: (72)-503-600/24833
  http://www.ttk.pte.hu/TO/