Matematika BSc

Matematika alapképzési szak

 1. Szak neve: Matematika alapképzési szak
 2. Szakképzettség: Matematikus
 3. Szakirányok:
  • matematika - X szakos tanári szakirány
  • szakirány nélküli alapszak
 4. Képzési idő: 6 félév
 5. Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 kredit
 6. A képzés célja: matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. Ezen belül a matematika tanárképzés célja az - általános és középfokú - oktatásban alkotó szerepet betöltő, elméletileg megalapozott, magas szintű, korszerű és átfogó ismeretekkel rendelkező szaktanárok képzésének megalapozása, az MSc képzésre történő átmenet biztosítása.

  Mivel tanári diplomát csak szakpárban lehet szerezni, ezért a matematika tanári szakirány választásával egyidőben egy második szakot is kell választani a második tanári szakképzettség megszerzése érdekében. Ez bármely, az egyetemen oktatott tanári szakirány lehet.

  Lehetőség van arra, hogy a hallgatók szakirány nélkül végezzék el matematika alapképzési szakot.

  A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán a 2009-2010 tanévtől kezdődően indul a Matematika tanári mesterképzési szak és az Alkalmazott matematikus mesterképzési szak.

  A mesterszakokra való bejutás esélyeit növeli a jó tanulmányi eredmény, ez a felvételi eljárásban a hozott pontok formájában jelenik meg.
 7. A képzéssel kapcsolatos további információk:

  Szakmai tájékoztatás

  Dr. Tóth László
  egyetemi docens
  E-mail: ltoth [k] ttk [p] pte [p] hu
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  Tel/Fax.: (72)-503-615

  Általános tájékoztatás

  PTE TTK Tanulmányi Osztály
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  E-mail: felveteli [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu
  Tel.: (72)-503-600/24841, Fax.: (72)-503-600/24833
  http://www.ttk.pte.hu/TO/