Hallgatóknak

Matematika Bsc záróvizsga tematika

A Matematika Bsc záróvizsga tematikája letölthető PDF formátumban.

Szakdolgozati szabályozás

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei, valamint eljárási rendje a Matematika Bsc és Matematika tanár szakokon. Letölthető DOC és PDF formátumban. A Tolnay Alexandra és Orbán Lilla által készített LaTeX sablon itt érhető el.

Szakdolgozati témák (Matematika BSc és Osztatlan matematikatanár szak)

Dr. Eisner Tímea:

 1. Tanulási és gondolkodási képességet mérő és fejlesztő feladatok az analízis témaköreiből (angol nyelvtudás szükséges)
 2. Jensen egyenlőtlenség a matematika versenyeken
 3. Függvénytulajdonságok alkalmazása versenyfeladatok megoldásában
 4. Matematika szempontjából érdekes mechanika feladatok (matematika-fizika tanárszakos hallgatóknak ajánlott, angol nyelvtudás szükséges)
 5. A SET társasjátékról kisiskolás kortól az egyetemig (A SET társasjáték és matematikai háttere) (Angol nyelvtudás szükséges)
 6. Euler-Mascheroni-féle konstans
 7. Cesaro-Stolcz tétel és alkalmazásai
 8. Rákmódszer alkalmazása különböző feladatokban. (Csak általános iskolai tanár szakos hallgatók számára.)
 9. Euler-Mascheroni-féle konstans

Dr. Fialowski Alice:

 1. A számfogalom kialakulása
 2. Lineáris algebra és mátrixok alkalmazásai
 3. Véges testek elmélete

Dr. Frigyik Béla András

 1. Mátrix egyenlőtlenségek
 2. Mátrix analízis és alkalmazásai
 3. Diszkrét és folytonos dinamikus rendszerek
 4. Csoportok és más algebrai struktúrák ábrázolása mátrixok segítségével
 5. Pozitivitás és pozitív (szemi-definit és/vagy nem-negatív elemű) mátrixok
 6. Valószínűségszámítás és alkalmazásai a természettudományokban

Király Balázs:

 1. Gráfelméleti algoritmusok és programozásuk
 2. Jelfeldolgozás

Dr. Pap Margit:

 1. A Möbius-transzformáció tulajdonságai
 2. Valós és komplex elemi függvények tulajdonságai
 3. A Fourier-transzformált tulajdonságai és általánosításai
 4. Differenciálhatóság kiterjesztése qvaterniós változós függvényekre
 5. Lineáris tört transzformációk és tulajdonságaik

Dr. Ruff János

 1. Véges geometriák kombinatorikai alkalmazásai
 2. Véges geometriák kódelméleti, kriptográfiai alkalmazásai
 3. Véges geometriák a középiskolai szakkörön
 4. Csoportelmélet és alkalmazásai
 5. Poliéderek geometriája

Dr. Simon Ilona:

 1. Az integrálszámítás alkalmazásai
 2. Az analízis történelmileg fontos alkalmazásai
 3. Sorok konvergencia-kritériumai és alkalmazásaik
 4. Játékos matematika egy kiválasztott osztály tanmenetéhez kapcsolódóan

Dr. Szabó Sándor:

 1. De Bruijn sorozatok a 0-1 lineáris programozásban
 2. Balas módszere egész változós lineáris programok megoldására
 3. Kombinatorikus keresési problémákkal kapcsolatos nagy statisztikai minták számítógépes vizualizációja (Társ-témavezető: Gimesi László)
 4. Felhasználóbarát interface kombinatorikus keresési problémákat megoldó programokhoz (Társ-témavezető: Gimesi László)
 5. Programok gyorsítási lehetősége az SSD memóriái segítségével
 6. Video kártyák programozása
 7. Differenciálegyenletek numerikus megoldása és kombinatorikus optimalizálás (Társ-témavezető: Király Balázs)
 8. Rejtvények és kombinatorikus optimalizálás (Társ-témavezető: Ruff János)

Dr. Tóth László:

 1. A prímszámok tulajdonságai
 2. Ramanujan-összegek
 3. Diofantikus egyenletek
 4. Nevezetes egyenlőtlenségek
 5. Számelméleti függvények
 6. Számelméleti kongruenciák

Utolsó frissítés: 2017.09.25