Intézetünkről

PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet


A Pécsi Pedagógiai Főiskola 1948-ban nyitotta meg kapuit, majd az elsők között – még ugyanebben az évben – megalakult a Matematika Tanszék, 1959-ben pedig a Műszaki Tanszék, melyek jelenlegi egységeink elődjeinek tekinthetők. Számos egyetemi fúzió, szervezeti átalakulás után, az akkori Matematika, valamint Informatika és Általános Technika Tanszékekből 2000. január 1-én jött létre a matematika tanárképzés megerősítését és az informatikai képzések beindítását célozó Matematikai és Informatikai Intézet. Szervezeti egységeink:

A kezdetekben szakcsoportos, majd szakpáros képzések után a Bologna folyamat eredményeként alakultak ki jelenlegi alap és mesterképzéseink, illetve 2013 szeptemberétől ismét egyciklusú, osztatlan tanárképzési szakjaink.

Alapképzési (BSc) szakok

Osztatlan tanárképzési szakok

Mesterképzési szakok

A Matematikai és Informatikai Intézet az akkreditált képzéseivel karunkon a legkedveltebb, amit felvett hallgatóink létszámának folyamatos emelkedése is jól bizonyít. Szerepünket hosszú távon igyekszünk stabilizálni, a lehetőségekhez mérten népszerűségünket tovább növelni. Intézetünk a karon speciális szerepet tölt be, mivel a matematika és az informatika a legtöbb szak alapozó tárgyai között is szerepel, így nem csak az intézet saját, hanem szinte valamennyi szak hallgatóit oktatjuk.

A matematika és informatika mellett az űrkutatás, az alkalmazott informatika és technológia is szerepet kap profilunkban. A tudást szeretnénk felelősségteljesen átadni, úgy nevelve a jövő nemzedékét, hogy a mai gyorsan változó gazdasági, technikai követelményeknek megfelelhessenek.