Informatikatanár MA

Informatikatanár mesterképzési szak

 1. Szak neve: Informatikatanár mesterképzési szak
 2. Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali és levelező tagozaton
 3. Képzési idő: 2, 3 vagy 4 félév az alapdiplomától függően
 4. A képzés célja: A képzés célja olyan középiskolai informatikatanárok képzése, akik magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkeznek. A tanulmányaikat befejezett informatikatanárok alkalmasak a tudományterületükön felmerülő feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására. Képesek az informatika megfelelő szintű oktatására, a középiskolai oktatásban felmerülő problémák megoldására, más szakterületek oktatóival történő együttműködés keretében is. Kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek PhD-tanulmányok folytatására.
 5. A diploma megnevezése: Okleveles informatikatanár
 6. Az ideális jelentkező: A szakot ajánljuk mindazoknak, akik az informatika általános- vagy középiskolai oktatását szeretnék hivatásul választani. Rendelkezniük kell:
  • informatikai BSc diplomával (például gazdaságinformatikus BSc, mérnök informatikus BSc, programtervező informatikus BSc, informatikus könyvtáros BSc) és a második tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit értékű ismeretanyaggal
  • vagy főiskolai számítástechnika tanári diplomával
  • vagy tanári MSc diplomával
  • vagy nem tanári informatikai MSc diplomával
  Az informatikatanár szakképzettség második szakképzettségként való megszerzését az választhatja, aki egy alapszakon belül (pl. Fizika BSc, Kémia BSc) az informatika tanári felkészítő szakirányt teljesítette, és felvételt nyer az elvégzett alapszaknak megfelelő tanári mesterszakra. A tanári felkészítő szakirány utólag is teljesíthető, ha valaki más szakirányban végzett.
 7. A jelentkezés feltételei: Belépési feltétel az alábbi tárgyak teljesítése:

  Szakdiszciplináris modul
  TantárgyKredit szám
  Bevezetés az informatikába4
  Analízis (kalkulus)8
  Bevezetés a matematikába, Diszkrét matematika8
  Logikai alapok a programozáshoz, bevezetés a programozásba2
  Számításelmélet4
  Algoritmusok és adatszerkezetek, Algoritmusok tervezése, elemzése2
  Programozás4
  Programozás módszertana4
  Adatbázisok elmélete, tervezése4
  Operációs rendszerek2
  Számítógép hálózatok, architektúrák4
  Hálózatok biztonságtechnikája2
  Számítógépes grafika2
  Összesen50

  Pedagógiai és pszichológiai alapozó modul
  TantárgyKredit szám
  A tanulás és gondolkodás anatómiai, élettani és fejlődésbiológiai alapjai2
  Kultúrák, korok iskolái2
  Iskolai teljesítmények nemzetközi kontextusban2
  Pályaismeret - kultúraközvetítő szerepek2
  Pedagógiai propedeutika2
  Összesen10
 8. Mit és mennyi idő alatt kell teljesítenem a diploma megszerzéséhez

  Képzési formaÖsszes képzési idő/kreditEbből "informatikai" kredit
  Alapképzésre épülő tanári szakon, két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor5 félév
  150 kredit
  30 (első tanári szakképzettség), vagy 50 (második tanári szakképzettség esetén)
  Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően, vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett tanári szakon3 félév
  90 kredit
  30 (ha további 10 kredit kreditátvitellel elismerhető)
  Főiskolai szintű számítástechnika tanári szakképzettség birtokában2 félév
  60 kredit
  30
  Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben, tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában2 félév
  60 kredit
  40
  Egyetemi szintű tanári, de nem informatika szakképzettség birtokában2 félév
  60 kredit
  40
  Főiskolai szintű tanári, de nem számítástechnika szakképzettség birtokában3 félév
  90 kredit
  50
 9. Tantárgyak:
  • Alkalmazói rendszerek
  • Programozási nyelvek a közoktatásban
  • Információs technológiák felhasználása
  • Algoritmusok készítése és elemzése
  • Infokommunikációs technológiák
  • Logika
  • Iskolai informatika
  • Numerikus módszerek
  • Mesterséges intelligencia alapjai
  • Osztott rendszerek, párhuzamos programozás
  • Programozott grafika
  • Digitális tananyag fejlesztés
  • Elemi informatika
  • Informatika oktatása
 10. Szakirányok, specializációk: Az első és második szakképzettség választása már az alapszak és a hozzá tartozó tanári felkészítő szakirány választásával megtörtént (például informatika alapképzési (BSc) diploma, matematika tanári felkészítő szakiránnyal). Más szakirányt tartalmazó diplomával rendelkezők utólag a tanári felkészítő modulokat (BSc), illetve a második szakképzettséget jelentő modulokat (mesterképzés) megszerezhetik.
 11. Továbbtanulási lehetőségek: A végzett hallgatók tudományos fokozatot szerezhetnek az informatikai vagy interdiszciplináris doktori iskolákban.
 12. "A szakmai szépségei": Az informatika napjaink legdinamikusabban fejlődő tudományterülete. Szinte hetente látnak napvilágot újabb és újabb fejlesztések, melyek közül nemegy gyökeresen átírja az addigi elképzeléseinket. E fejlődést figyelemmel kísérni már önmagában is izgalmas. Az informatika változásaira reagáló képzési programunk működtetése során kiemelten figyelünk arra, hogy tanárjelöltjeink rugalmasan felhasználható, korszerű ismereteket szerezzenek. A tanárjelöltek képzését magas színvonalú szakmai tudással, versenyképes kompetenciákkal és oktatóink emberi példamutatásával igyekszünk biztosítani.
 13. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A tanári diplomával rendelkezők elsősorban az alap- és középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el, tanári munkakörben. Tudományos fokozatot is szerezhetnek, ha felvételt nyernek az érdeklődésüknek megfelelő doktori iskolába.
 14. A felvételi elbeszélgetés témakörei:
  • Számítástechnika történet, Számítógép generációk, Számítógép felépítése
  • Számítógép memória kezelése, memória típusok
  • Számítógép háttértár kezelése, háttértár típusok
  • Operációs rendszerek fogalma, feladatai, fajtái, fontosabb folyamatai
  • Adatábrázolás számítógépen
  • Adatbázis kezelés alapfogalmai
  • Fordítóprogramok felépítése, tulajdonságai, formális nyelvek, automaták
  • Programozási nyelvek felépítése, típusai, csoportosításuk
  • Programfejlesztési modellek
  • Grafikus megjelenítés: adatok és eszközök
  • Számítógép hálózatok eszközei, hálózati hierarchia
  • Hálózati szoftverek, protokollok
  • Hálózati biztonság, adatbiztonság
  • Szoftverek szerzői jogi védelme
 15. A képzéssel kapcsolatos további információk:

  Szakmai tájékoztatás

  Dr. Jenei Sándor
  egyetemi tanár
  E-mail: jenei [k] ttk [p] pte [p] hu
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  Tel/Fax.: (72)-503-697

  Általános tájékoztatás

  PTE TTK Tanulmányi Osztály
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  E-mail: felveteli [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu
  Tel.: (72)-503-600/24841, Fax.: (72)-503-600/24833
  http://www.ttk.pte.hu/TO/