Hallgatóknak

Szakdolgozati útmutató

A 2019. február 1. után beadott szakdolgozatok formai és tartalmi követelményeit, valamint a szakdolgozatokhoz kapcsolódó eljárási rendet kari szinten egységesen az 1/2019 (II.01.) DU számú dékáni utasítás szabályozza. A szabályozás, valamint a dolgozathoz szükséges DOC formátumú mellékletek a http://www.ttk.pte.hu/munkatarsak/adminisztracio/dekani-utasitasok címen érhetők el.

Szakdolgozati témák

A 2019/2020-as őszi félévtől kezdődően a szakdolgozati témák a karon a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kerülnek meghirdetésre.

Évfolyamfelelős oktatók a 2019/2020 tanévben

Tisztelt Hallgatók! Az egyes évfolyamokkal való közvetlenebb kapcsolattartást, a hallgatóságot érintő problémák megoldását elsődlegesen az alábbi oktatók segítik. Kérjük forduljanak kollégáinkhoz bizalommal.

Programtervező informatikus BSc - 1. évfolyam: dr. Gimesi László
Programtervező informatikus BSc - 2. évfolyam: Zsenák István
Programtervező informatikus BSc - 3. évfolyam: Kiss-Vincze Tamás

Gazdaságinformatikus BSc - 1. évfolyam: dr. Gimesi László
Gazdaságinformatikus BSc - 2. évfolyam: Zsenák István
Gazdaságinformatikus BSc - 3. évfolyam: dr. Pauler Gábor

Computer science BSc (all years): Jenák Ildikó

Szakdolgozat-védési útmutató

Az alábbi rövid útmutató a szakdolgozatvédéshez szolgál információkkal. A védésre állítsanak össze egy prezentációt, amelyben tömören, néhány dia segítségével összefoglalják dolgozatukat, kiemelve saját munkájuk főbb pontjait, jelentőségét. A prezentáció tartalmazza a bírálók által feltett kérdéseket, és az azokra adott válaszokat is; ezek követhetik a dolgozat rövid összefoglalását, de az összefoglalóba beépítve is szerepelhetnek. Utóbbi esetben is utaljanak arra, hogy melyik bíráló melyik kérdésre térnek ki! Szakdolgozatuk bemutatására és a bírálók által feltett kérdések megválaszolására 15 perc áll rendelkezésükre (legfeljebb). A védésre biztosítsák prezentációjuk digitális formában való hozzáférhetőségét (pendrájv, CD/DVD, webtárhely); azonban célszerű egy nyomtatott verziót is elkészíteni a nem várt technikai problémák okozta kellemetlenségek elkerülése érdekében. A prezentáció és a bírálati kérdések megválaszolását követően a bizottság (és a hallgatóság) tagjai további kérdéseket tehetnek fel, amelyekre adott válaszaikkal a témában való jártasságukról győzhetik meg a jelenlévőket.

Oktatási segédanyagok

Tájékoztatjuk tisztelt Hallgatóinkat, hogy tanszékünk oktatási segédanyagai a 2010/2011-es tanév őszi félévétől egységesen a CooSpace rendszeren keresztül érhetők el.