Hallgatóknak

Szakdolgozat-védési útmutató

Az alábbi rövid útmutató a szakdolgozatvédéshez szolgál információkkal. A védésre állítsanak össze egy prezentációt, amelyben tömören, néhány dia segítségével összefoglalják dolgozatukat, kiemelve saját munkájuk főbb pontjait, jelentőségét. A prezentáció tartalmazza a bírálók által feltett kérdéseket, és az azokra adott válaszokat is; ezek követhetik a dolgozat rövid összefoglalását, de az összefoglalóba beépítve is szerepelhetnek. Utóbbi esetben is utaljanak arra, hogy melyik bíráló melyik kérdésre térnek ki! Szakdolgozatuk bemutatására és a bírálók által feltett kérdések megválaszolására 15-20 perc áll rendelkezésükre (legfeljebb). A védésre biztosítsák prezentációjuk digitális formában való hozzáférhetőségét (pendrájv, CD/DVD, webtárhely); azonban célszerű egy nyomtatott verziót is elkészíteni a nem várt technikai problémák okozta kellemetlenségek elkerülése érdekében. A prezentáció és a bírálati kérdések megválaszolását követően a bizottság (és a hallgatóság) tagjai további kérdéseket tehetnek fel, amelyekre adott válaszaikkal a témában való jártasságukról győzhetik meg a jelenlévőket.

Oktatási segédanyagok

Tájékoztatjuk tisztelt Hallgatóinkat, hogy tanszékünk oktatási segédanyagai a 2010/2011-es tanév őszi félévétől egységesen a CooSpace rendszeren keresztül érhetők el.

Szakdolgozati útmutató

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei, valamint eljárási rendje a

  • Programtervező Informatikus BSc, Gazdaságinformatikus BSc, Programozó matematikus és Számítástechnika-technika tanár szakos hallgatók részére letölthető DOC és PDF formátumokban.
  • Programtervező Informatikus hallgatók figyelmébe ajánljuk a PTI szakdolgozatok bírálati szempontrendszerét is, amely a dolgozat készítéséhez is hasznos információkkal szolgálhat.
  • Gazdaságinformatikus BSc hallgatók figyelmébe ajánljuk a GI BSc szakdolgozatok értékelési kritériumait.
  • A Gazdaságinformatikus MSc szakos hallgatók útmutatója letölthető DOC és PDF formátumokban.