Hírek

Zimborás Zoltán: Új Lie-algebrai módszerek a kvantummechanikai kontrollelméletben

2018. február 21.

A Wigner Fizikai Kutatóközpont főmunkatársa, Zimborás Zoltán tart előadást intézetünkben Új Lie-algebrai módszerek a kvantummechanikai kontrollelméletben címmel. Az előadás időpontja és helyszíne: 2018. február 28. (szerda) 16.30 óra, F211-es terem. További részletek az előadás meghívójában találhatók.

PTE TTK Nulladik évfolyam Matematika szakterületen

2017. november 17.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézete "Nulladik" évfolyamot szervez Matematika szakterületen az EFOP-3.4.4-16 pályázat keretében. További részletek a felhívásban találhatók.

Kilián Imre: Szabályvezérelt természetes nyelvi elemzők természetrajzáról...

2017. október 12.

Intézetünk adjunktusa, Kilián Imre tart előadást intézetünkben Szabályvezérelt természetes nyelvi elemzők természetrajzáról... címmel. Az előadás időpontja és helyszíne: 2017. október 18. (szerda) 16.30 óra, F211-es terem. További részletek az előadás meghívójában találhatók.

Térinformatika specializáció a programtervező informatikus szakon

2015. február 27.

A TTK programtervező informatikus szak hallgatói idén – a korábbiak mellett – egy új specializációt, a Térinformatika Specializációt is választhatják képzésük során.

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik a meglevő programozási ismereteik mellett képesek térinformatikai rendszerek fejlesztésében is részt venni, illetve ilyen rendszereket – deskop és web alapú rendszereket egyaránt – telepíteni, üzemeltetni, konfigurálni, velük adatokat elemezni, előállítani és szolgáltatni. Képesek továbbá digitális képek feldolgozására, elemzésére, azokból információ kinyerésére, valamint ismerik a terepi felmérés korszerű alapvető eszközeit, azokat alapszinten használni tudják, velük értékelhető méréseket képesek végezni, a mérési adatokat pedig térinformatikai rendszerbe képesek integrálni.

Összességében tehát arra törekszünk, hogy a specializációt elvégző hallgatók megismerjék a terepi adatgyűjtés és műszeres felmérés és az adatok helyes térképi ábrázolásának alapjait, képesek legyenek alapszintű térinformatikai elemzések elvégzésére a piacvezető kereskedelmi alkalmazásokkal és a legelterjedtebb nyílt forrású szoftverekkel is. Kitérünk a digitális képfeldolgozás alapjaira, nem csupán a szokásos image processing eszközöket ismertetve, hanem az objektum alapú képfeldologzó és -osztályozó alkalmazásokat is megismerve. Mélyebben érintjük a korszerű, web alapú térinformatikai rendszereket, azok üzemeltetését, konfigurálását, velük adatok publikálását is, valamint a mobil térinformatikai alkalmazásokat is.

Képzésünk sajátossága a gyakorlatorientáltság: a tanulmányok során a hallgatók minden eljárást kipróbálnak, tesztelnek, nem csupán elméletben találkoznak velük (egy kivételével az összes óra gyakorlat), a terepi felmérést pedig terepgyakorlatok formájában, a műszereket a terepen használva ismerik meg.

A szak hallatói ezt a specializációt már a következő félévtől felvehetik. A képzést a TTK Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék oktatói tartják.