Történet

Az Információtechnológia és Általános Technika Tanszék története

A Pécsi Pedagógiai Főiskola 1948-ban nyílt meg azzal a céllal, hogy a budapesti, szegedi főiskolához hasonlóan, itt is meginduljon az általános iskolai tanárképzés. Az elkövetkező tíz év alatt megszerveződtek a szaktanszékek, 16 tanszéken 3 éves, két szakos tanárképzés keretében folyt az oktatás. A jogelőd tanszék létrehozását társadalmi szükségszerűség hívta életre 1959-ben. Ezekben az években napirenden volt az oktatás tartalmi megújítása, szükségessé vált a termelés alapelemeinek bevitele az oktatásba. Megjelentek az iparban, a mezőgazdaságban, a háztartásban a korszerű technológián alapuló módszerek, a folyamatokat gépesítették, automatizálták. A nehéz fizikai munka fokozatosan háttérbe szorult, a munkavégzés jellege megváltozott és egyre nagyobb arányban kapott szerepet az idegi-szellemi tevékenység. Egyes iskolatípusokban (de nem az elit képzésben) korábban is jelen volt a kézügyesség fejlesztése (svéd szlöjd), ennek visszaállítása azonban nem felelt meg az elvárásoknak, bár metodikai értékei szabad utat kaptak a tanítás módszereinek kidolgozásában. Tartalmilag a közoktatásban egy új tantárgyat és az erre felkészítő tanárképzést kellett kidolgozni. Az általános iskolákban az új tárgy neve: Gyakorlati foglalkozások, amely fiúk-lányok, városi-vidéki vonzatban eltérő tartalmat jelentett. Külön indult tanárképzés a városi és vidéki iskolák tartalmi anyagának megfelelőn, a felkészítést a főiskolákon a Műszaki ismertek és gyakorlatok, valamint a Mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok Kabinet látták el. A háztartási ismeretekre tanfolyami keretek között készítették fel a pedagógusokat. A jelenlegi Informatika és Általános Technika Tanszék jogelődje az 1959-ben megalakult Műszaki ismeretek és Gyakorlatok Kabinet volt, amely egy évvel később a Művelődési Minisztérium utasítása alapján tanszékké szerveződött. A tanszék vezetője Márk Bertalan főiskolai tanár lett.

A tanszék teljes történetét bemutató anyag letölthető itt.