Hírek

Meghívó

2016. szeptember 22.

A Pécsi Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézete nevében ezúton is meghívjuk Pintér Miklós: Végtelen TU játékok magja és kiegyensúlyozottsága című előadására. Az előadás időpontja és helyszíne: 2016. október 5. (szerda) 16.30 óra, F211-es terem. További részletek az előadás meghívójában találhatók.

Órarendek

2016. augusztus 19.

Tanári mesterképzéseink levelező tagozatos órarendjei (matematikatanár, informatikatanár) elérhetők a Tanulmányi Osztály honlapján, az órarendek között.

Dr. Hegyi Sándor Technikai Nevelésért emlékplakettet kapott

2015. október 19.

A Technikatanárok Országos Egyesületének 25. évi Jubileumi XX. Országos Konferenciáján és Ünnepi Közgyűlésén a tanáregyesület szakmai közössége Technikai Nevelésért emlékplakettet adományozott Dr. Hegyi Sándor tanár úrnak, Intézetünk nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docensének.


Dr. Hegyi SándorDr. Hegyi Sándor nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docens a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát 1975-ben. 3 év közoktatásban eltöltött idő után 1978-tól egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott a PTE Természettudományi Karán, ill. annak jogelőd intézményeiben, 37 évet töltve oktatóként a felsőoktatásban.

Oktatóként a technika szakos tanárképzésben működött közre, fő kutatási területe a technológia szakmódszertan volt. Rendkívül fontosnak tartotta a jövő generációjának felkészítését a technológiai korszakváltásra, főszerepet kapott az űrtan, a robottan és a számítógéppel támogatott technológiák oktatása. Nevéhez fűződik a Hunveyor-Husar-2 egyetemi gyakorló űrszonda modellrendszer fejlesztése és építése.

Hegyi Sándor jelenleg is aktívan részt vesz évfolyam találkozók szervezésében és lebonyolításában, ezzel is hozzájárulva a PTE TTK Alumni tagságának bővítéséhez.Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!

Térinformatika specializáció a programtervező informatikus szakon

2015. február 27.

A TTK programtervező informatikus szak hallgatói idén – a korábbiak mellett – egy új specializációt, a Térinformatika Specializációt is választhatják képzésük során.

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik a meglevő programozási ismereteik mellett képesek térinformatikai rendszerek fejlesztésében is részt venni, illetve ilyen rendszereket – deskop és web alapú rendszereket egyaránt – telepíteni, üzemeltetni, konfigurálni, velük adatokat elemezni, előállítani és szolgáltatni. Képesek továbbá digitális képek feldolgozására, elemzésére, azokból információ kinyerésére, valamint ismerik a terepi felmérés korszerű alapvető eszközeit, azokat alapszinten használni tudják, velük értékelhető méréseket képesek végezni, a mérési adatokat pedig térinformatikai rendszerbe képesek integrálni.

Összességében tehát arra törekszünk, hogy a specializációt elvégző hallgatók megismerjék a terepi adatgyűjtés és műszeres felmérés és az adatok helyes térképi ábrázolásának alapjait, képesek legyenek alapszintű térinformatikai elemzések elvégzésére a piacvezető kereskedelmi alkalmazásokkal és a legelterjedtebb nyílt forrású szoftverekkel is. Kitérünk a digitális képfeldolgozás alapjaira, nem csupán a szokásos image processing eszközöket ismertetve, hanem az objektum alapú képfeldologzó és -osztályozó alkalmazásokat is megismerve. Mélyebben érintjük a korszerű, web alapú térinformatikai rendszereket, azok üzemeltetését, konfigurálását, velük adatok publikálását is, valamint a mobil térinformatikai alkalmazásokat is.

Képzésünk sajátossága a gyakorlatorientáltság: a tanulmányok során a hallgatók minden eljárást kipróbálnak, tesztelnek, nem csupán elméletben találkoznak velük (egy kivételével az összes óra gyakorlat), a terepi felmérést pedig terepgyakorlatok formájában, a műszereket a terepen használva ismerik meg.

A szak hallatói ezt a specializációt már a következő félévtől felvehetik. A képzést a TTK Földrajzi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék oktatói tartják.

Szidarovszky Ferenc Doctor Honoris Causa címe

2014. március 11.

A Pécsi Tudományegyetem a 2014. március 13-án megtartott díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülésén Szidarovszky Ferenc részére Doctor Honoris Causa címet adományozott. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!